14 Temmuz 1973
Herşey 2 kilo pirinç için
Herşey 2 kilo pirinç için Herşey 2 kilo pirinç için